Kuruluşumuz etik politikasını belirlemiş ve uygulamaktadır. Tüm çalışanlarımız bu politikalara uygun olarak çalışacaklarını tarafımıza yazılı olarak taahhüt etmektedir.

Kurumsal etik politikamız;
POWDER PİNK Estetik & Güzellik Merkezi olarak hukukun yanı sıra etik ilkelere de uyma sorumluluğumuzun farkındayız. Etik politikamızın uygulanmasında “Sıfır Tolerans” ilkesini uygularız. POWDER PİNK Estetik & Güzellik Merkezi olarak;

1. Dürüstlük
– Davranış ve iletişimimizde dürüstüz.
– İç ve dış ilişkilerimizde dürüst ve tutarlı davranırız.
– Müşterilerimize ürettiğimiz ve sunabileceğimiz hizmetin kalitesi, sahip olduğumuz tecrübe ve yetkinlik konusunda net ve doğru bilgi aktarırız.

2. Gizlilik
– Müşteri bilgilerinin, POWDER PİNK Estetik & Güzellik Merkezi ‘ne ait kurumsal bilgilerin, Tedarikçilerimize ait kurumsal bilgilerin ve  POWDER PİNK Estetik & Güzellik Merkezi personel bilgisinin gizliliğine saygılıyız.
– Yasal gerekçeler dışında, erişmesi gerekmeyen kişilere karşı bilgi gizliliğini koruruz.
– Müşterilerimizin, kurumumuzun ve çalışma arkadaşlarımızın bilgilerini kişisel çıkarlarımız veya üçüncü tarafların yararı için kötüye kullanmayız.

3. Yetkinlik
– Hizmetlerimizi beklenen seviyede sunabilmek için gerekli yetkinlik ve özveriyi sağlarız
– Müşterilerimizin ve Müşterilerimizin Müşterilerinin faaliyet alanımızda bizden yüksek standartlı hizmet sunmamızı beklediğinin bilincindeyiz.
– Beklenen hizmet kalitesini karşılamak için görevin gereklerine uygun yetkinlikte personel görevlendirmeye ve çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli yükseltmeye gerekli özeni gösteririz.

4. Topluma Karşı Sorumluluk
– Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin faaliyet alanımız itibarıyla insan sağlığı üzerindeki öneminin ve etkilerinin farkındayız
– İnsan Sağlığı ve medikal ürünler sektöründeki rolümüzün farkında olup, kasıtlı veya kasıtsız bir zarara neden olmamak için gerekli önlemleri uygularız.
– Tüm çalışmalarımızı toplumsal faydayı artırmak ve insan sağlığına katkı vermek üzere kurgulamaya çalışırız.

5. Yasalara Saygı, Kurum İtibarını Koruma
– İlgili yasalara ve mesleki ilkelere uygun davranırız, kurum itibarını koruruz
– Faaliyet alanımızla ilgili kanun ve düzenlemelere uygun faaliyet gösteririz.
– Kurumumuzun ve müşterilerimizin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınırız.
– Sadece yasal olanı değil, doğru olanı da yapmaya çalışırız.

6. Nezaket Kurallarına Uygun ve Adil Davranış
– Birbirimize karsı saygılı ve adil davranırız, destek ortamını koruruz
– Bireysel sosyal davranışlarımızın kurumumuz, meslektaşlarımız ve kamu üzerinde doğurabileceği etkinin farkında olarak sorumlu biçimde, saygı ve nezaket kuralları dahilinde hareket ederiz.
– Birbirimize karsı saygılı ve adil davranırız. Terfi ve ücret politikamız liyakat ve herkes için eşit fırsat temeline dayanır.

7. Ortak Değerler Ekseninde Örnek Olma
– Her birimiz ortak değerlerimiz ekseninde çalışma arkadaşlarımıza rol model olacak biçimde hareket ederiz.
– Her birimiz etik davranışın büyük önem taşıdığı kritik ve riskli bir ticari faaliyetin içinde olduğumuzun bilincindeyiz.
– Günlük davranışlarımızda, orta ve uzun vadeli kararlarımızda ortak etik değerlerimize uygun kararlar almaya özen gösterir, yöneticilerimiz ve diğer meslektaşlarımızın da bu şekilde davranmasını bekleriz.
– Tereddüt edilen durumlarda yöneticilerimize danışırız

0 553 807 56 44